Leerscan

Welkom bij de Stichting Language of Learning

Op deze website kun je op allerlei manieren aan de slag met het leren van jezelf, van een groep of zelfs van een hele organisatie. Specifiek bieden we je de mogelijkheid aan je eigen leren in kaart te brengen met behulp van de leervoorkeurenscan en de denkgewoontenscan. Deze scans zijn gebaseerd op het werk van Manon Ruijters en Robert-Jan Simons, en worden beschreven in Liefde voor Leren (2006; 2017).

We wensen je veel succes met het vormgeven aan je eigen leren of dat van anderen. Mocht je contact met ons willen, dan kan dat eenvoudig via info@leerscan.nl of via de contactpagina.

Tot ziens!
Robert-Jan Simons en Manon Ruijters, Stichting Language of Learning

Mijn eigen leren

Wil je weten op welke manier je het gemakkelijkst leert? En waarop je kunt letten als je samen met anderen aan het leren bent? Of waarom het je niet goed lukt om een bepaalde ontwikkeling te realiseren die je wel nastreeft? Met de leerscan kun je op een gemakkelijke manier je eigen leervoorkeuren en denkgewoonten in kaart brengen en daarmee effectiever vormgeven aan je ontwikkeling.

Het leren van een groep

Wil je weten hoe door een bepaalde groep geleerd wordt en op welke manier je het leren van die groep het beste kunt ondersteunen? Of waarom het maar niet lukt bij een bepaalde groep om een bepaalde ontwikkeling te realiseren? Met de leerscan kun je de leervoorkeuren en denkgewoonten van een groep in kaart brengen en daarmee effectiever vormgeven aan hun ontwikkeling. Jij ontvangt de groepsanalyse en de deelnemers krijgen elk hun eigen resultaat.

Leren en ontwikkelen

 

Leren en ontwikkelen is een breed vakgebied. Er zijn veel en zeer uiteenlopende opvattingen over hoe je het leren en ontwikkelen voor mensen en organisaties goed kunt vormgeven. Met het oog hierop hebben Manon Ruijters en Robert-Jan Simons de Language of Learning ontwikkeld, een taal om de diversiteit van leren tussen mensen en in organisaties bespreekbaar te maken.
Leren en ontwikkelen is een breed vakgebied. Er zijn veel en zeer uiteenlopende opvattingen over hoe je het leren en ontwikkelen voor mensen en organisaties goed kunt vormgeven. De consequentie daarvan is dat er talloze vormen van leren zijn ontwikkeld. Soms zijn die vormen goed onderbouwd en passend bij de doelgroep, maar veel vaker zijn keuzes voor vormen vrij willekeurig. Als je zicht wilt krijgen op je eigen leren of het leren voor anderen ondersteunt, is het vinden van je weg in het vakgebied van leren en ontwikkelen dan ook niet eenvoudig. Met het oog hierop hebben Manon Ruijters en Robert-Jan Simons de Language of Learning ontwikkeld, een taal om de diversiteit van leren in organisaties bespreekbaar te maken. In de Language of Learning gaat het bijvoorbeeld over vragen als: hoe leren mensen eigenlijk? Leert een manager hetzelfde als een techneut? Hoe krijg je hier zicht op? Hoe zorgen we ervoor dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun leren? Hoe organiseer je het informele leren? Hoe kunnen we het impliciete leren doelgerichter maken, en het formele leren minder belerend? Hoe kom je tot keuzes in interventies om mensen te helpen in hun leren en ontwikkelen? Hoe voorkom je een teveel aan interventies om organisaties in een bepaalde richting te laten bewegen? En hoe weet je of interventies het gewenste effect hebben? Kortom, vragen te over. Leervoorkeuren en denkgewoonten vormen twee van de basisconcepten van de Language of Learning. Sinds Liefde voor Leren, waar de Language of Learning in beschreven staat, in 2006 op de markt kwam wint deze taal, zienderogen aan bekendheid. Het gedachtegoed bestaat uit een onderbouwd en onderzocht theoretisch kader, met een vertaling naar werkwijze en leerscans. In 2017 is van Liefde voor Leren een herschreven editie uitgekomen. De scans op deze website zijn met deze website toegankelijk gemaakt voor een breed publiek.

Leervoorkeuren

Leervoorkeuren geven je meer inzicht in de manier waarop en de context waarin iemand graag leert. Ze kunnen ook inzicht geven in de manier waarop een bepaald team of een bepaalde groep leert. Bovendien kunnen ze inzicht geven in de patronen in de organisatie als het gaat om leren en ontwikkelen. Hoe leert de organisatie eigenlijk?

Download een demo PDF met individueel profiel
Download een demo PDF met groepsprofiel

Wat is mijn manier van leren en ontwikkelen? Hoe kom ik – bijvoorbeeld als trainer, begeleider, HR-adviseur of manager – tot goede keuzes in leerinterventies, passend bij een bepaalde doelgroep? Hoe weet ik, als leidinggevende of ontwerper, dat die interventies bijdragen aan de gewenste effecten? Hoe zorgen we ervoor dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun leren? Hoe leert een bepaalde doelgroep in mijn organisatie en hoe organiseer ik het (informele) leren in organisaties? Allemaal vragen die spelen bij het vormgeven van het leren. Leervoorkeuren geven je meer inzicht in de manier waarop en de context waarin iemand graag leert. Maar ze kunnen ook inzicht geven in de manier waarop een bepaald team of een bepaalde groep leert. Bovendien kunnen ze inzicht geven in de patronen in de organisatie. Hoe leert de organisatie eigenlijk? Met de leerscan kun je op een gemakkelijke manier de leervoorkeuren van jezelf, een groep of de organisatie in kaart brengen. De scan wordt inmiddels door een groot aantal organisaties in Nederland gebruikt om leren en ontwikkelen vorm te geven. De leervoorkeuren zijn inmiddels vertaald in het Engels, Italiaans en Russisch. Ook is er een vereenvoudigde versie beschikbaar en wordt er gewerkt aan de scan voor 12 tot 18. Meer informatie:

Denkgewoonten

Denkgewoonten geven meer zicht op de haalbaarheid van een bepaalde ontwikkeling. Wat voor de ene professional heel gemakkelijk is, ligt voor de ander niet binnen handbereik. Ook hier kan gekeken worden naar team en organisatieniveau: is eigenlijk voor deze doelgroep of voor onze organisatie hetgeen je wil ontwikkelen wel haalbaar?

Download een demo PDF met individueel profiel
Download een demo PDF met groepsprofiel

Innovatie in bibliotheken, samenwerking in de zorg, resultaatgerichtheid bij de overheid. Het feit dat bepaalde vraagstukken bij herhaling een probleem blijken en blijven is minder eigenaardig dan we vaak denken. Het is een vraagstuk dat zowel speelt op individueel niveau als bij bepaalde beroepsgroepen of zelfs organisaties. Het gemak waarmee je iets leert of telkens weer over iets struikelt, wordt bepaald door de manier waarop je omgaat met nieuwe informatie, en de manier waarop één en ander is opgeslagen in je hoofd. Kenmerkt je hoofd zich door een goed geordend archief, dan heb je de voordelen van de herleidbaarheid. Je kunt dan eenvoudig uitleggen waarom je een bepaalde aanpak voorstelt. Hergebruiken van ervaringen is dan eenvoudig. Het is echter minder waarschijnlijk dat je nieuwe onverwachte oplossingen bedenkt. Dat gebeurt eerder wanneer je hoofd georganiseerd is als een rommelzolder en je dus, op zoek naar bepaalde informatie, allerlei onverwachtse informatie tegenkomt. Gedraagt je hoofd zich als een rommelzolder, dan is het echter niet zo eenvoudig om haarscherp uit te leggen waar een nieuw idee vandaan komt. Sterker nog, bij elke soortgelijke vraag, zal je toch weer de neiging hebben, een net iets andere oplossing voor te stellen. Hergebruik ligt simpelweg niet zo voor de hand. Dit is maar één van de voorbeelden van een denkgewoonte. Elke denkgewoonte heeft zo zijn eigen voordeel, maar kent ook een eigen nadeel. Die voor- en nadelen zijn het gevolg van de manier waarop je informatie door de loop van de tijd is opgeslagen en de verbindingen die je daar al dan niet tussen gevormd hebt. Het is niet zo gemakkelijk, maar misschien ook niet zo wenselijk om je een tegenovergestelde denkgewoonte eigen te maken. Het goede nieuws is, dat elke manier van denken en probleemoplossen ook z’n eigen kwaliteiten in zich draagt, waardoor bepaalde zaken je erg gemakkelijk afgaan. In plaats van steeds opnieuw pogingen te doen iets te ontwikkelen waar je niet goed in bent, is het dus ook een optie je eigen kwaliteiten uit te bouwen. Sommige dingen kun ontwikkelen, andere kun je beter organiseren. Loop je telkens tegen hetzelfde vraagstuk aan? Zie je in de organisatie eenzelfde ontwikkelwens steeds terugkomen? Vraag je dan af waar de échte kwaliteiten nu eigenlijk zitten? Door de bril van denkgewoonten kijken naar dergelijke vraagstukken kan enorm verhelderen. Denkgewoonten geven meer zicht op de haalbaarheid van een bepaalde ontwikkeling. Wij gaan ervan uit dat competenties in zichzelf niet zozeer gemakkelijk of moeilijk te leren zijn, maar dat wat voor de ene professional heel gemakkelijk is, voor de ander niet binnen handbereik ligt. De scan voor denkgewoonten helpt om hier zicht op te krijgen. Ook hier kan gekeken worden naar team en organisatieniveau: is eigenlijk voor deze doelgroep of voor onze organisatie alles wel leerbaar? De achterliggende gedachte is dat bepaalde kwaliteiten die mensen hebben, ook een achterkant hebben. Dat die achterkant voor hindernissen of problemen zorgt is logisch, maar het is niet altijd verstandig dit te ontwikkelen. Met de leerscan kun je op een gemakkelijke manier de denkgewoonten van jezelf, een groep of de organisatie in kaart brengen. De scan wordt inmiddels door een groot aantal organisaties in Nederland gebruikt om leren en ontwikkelen vorm te geven. Meer informatie:

Interpreteren

Er zit waarschijnlijk meer informatie in je scan dan je op het eerste oog denkt. Op je eigen scan tref je tabellen die je nodig hebt om dit goed te interpreteren. Voor hulp bij de interpretatie van de scan kun je je wenden tot Manon Ruijters via manonruijters@goodworkcompany.nl. Voor technische ondersteuning kun je een bericht sturen naar info@leerscan.nl. Afhankelijk van je vraag is een overeen te komen vergoeding voor aanvullende dienstverlening van toepassing.

Er zit waarschijnlijk meer informatie in je scan dan je in eerste instantie denkt. Blijf niet steken op de eerste laag: goh ik heb er eentje heel hoog of Goh ze zijn allemaal even hoog. Over het leren is veel meer te zeggen dan dat. Daarom zijn de tabellen bij je resultaten ingesloten. Op de volgende manier kun je ze gebruiken.

  1. Zijn er alleen positieve of ook negatieve scores? Negatieve scores verwijzen naar een allergie. Blijf je aan de positieve kant, maar is je score laag, dan kan dat ook een allergie zijn, maar dan laat je je wellicht wel overtuigen om het toch te doen.
  2. Zijn er uitschieters? Dus zijn er scores die duidelijk hoger of lager liggen dan de andere. Deze voorkeuren tekenen je profiel. Het is dan goed je even te verdiepen in deze voorkeuren. Wat zegt elke specifieke leervoorkeur jou?
  3. Welke blokken zie je in het profiel terugkomen? Zijn er twee of drie ongeveer even hoog of even laag? Deze voorkeuren hebben kennelijk iets gemeenschappelijk? Door ze in de tabel met ‘overeenkomsten’ op te zoeken, leer je iets over de overeenkomsten.
  4. Waar in je profiel zitten de grootste verschillen? Zoek deze twee voorkeuren op in de tabel met contrasten. Let op: kijk goed welke hoog is en welke laag en hoe je dan je eigen profiel goed duidt.
  5. Ten slotte zet je al jouw informatie bij elkaar en maakt er een eigen verhaaltje van.

Stichting Language of Learning

Wij, Robert-Jan Simons en Manon Ruijters, hebben de Stichting Language of Learning opgezet om er zorg voor te dragen dat zoveel mogelijk mensen via deze website gebruik kunnen maken van de leerscans. We gebruiken de inkomsten en de gegevens om de scans verder te valideren en nieuw onderzoek mogelijk te maken. De gegevens worden niet voor andere doeleinden (zoals marketing) gebruikt. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Ondersteuning

Wil je ondersteuning bij de uitvoering van een groepsscan of bij de interpretatie of invoering van leervoorkeuren en denkgewoonten in je team? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Betaal ik apart voor de leervoorkeuren scan en denkgewoonten scan?
Nee, iedere deelnemer (individueel of groep) krijg zowel een leervoorkeuren scan als een denkgewoonten scan.
Krijgen deelnemers aan een groepsscan hun eigen resultaten te zien?
Ja, bij een groepsscan krijgt elke deelnemer toegang tot het eigen resultaat.
Krijg ik als initiator van een groepsscan de individuele resultaten te zien?
Ja, naast het groepsprofiel krijg je ook de individuele profielen te zien.
Kan ik ook op andere manieren betalen dan met iDeal?
Dat is soms mogelijk. Neem daarvoor contact op met info@leerscan.nl.
Kan ik mijn persoonlijke gegevens aanpassen of laten verwijderen?
Dat kan. Neem daarvoor contact op met info@leerscan.nl.

Een greep uit de huidige gebruikers